Čakre

Čakre ali energijska središča so naše povezovalne točke, skozi katere kroži energija.

Vrtijo se kot kolesa, od tod tudi indijski izraz čakra = kolo.

V bistvu so to vrtinci energije, ki prežemajo celotno avro in vsa njena telesa ter delujejo tako na fizično telo kot na miselne, čustvene, intuitivne, duhovne in energijske funkcije.

Preko čaker vstopata v fizično telo kozmična in zemeljska energija, izstopa pa energija, ki je odvisna od energijskih dogajanj v telesu, povezanih z doživljanjem okolja.

Kadar celo ne prilagodite pravilno, se na energijski ravni odraža v avrični barvi, na fizični pa kot bolezen ali bolečina.